Skip to main content

AVÍS LEGAL

GUILLERMO DURAN S.A. (En endavant, GDURAN) amb domicili social en C /. Son Fondo 35, Coll d’en Rebassa, 07007 Palma de Mallorca, amb C.I.F. A-16619207 és la titular del domini en Internet “gduran.com”, “gdurantienda.com” i altres dominis i subdominis i directoris inclosos sota la present web (en endavant, conjuntament denominats com el Portal).

NORMES GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

L’accés i ús d’aquest Portal estan subjectes als termes d’aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.

Qualsevol ús que faci del Portal o dels serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals d’aquest Avís Legal.

L’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable GDURAN per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

Es prohibeix la col·locació o transmissió de tota matèria il · lícita, calumniosa o obscena, o qualsevol matèria que pogués constituir o induir a conductes que podrien tipificar-se, ocasionar responsabilitat civil, o vulnerar d’una altra manera qualsevol llei. GDURAN no es fa responsable de les expressions o opinions, incloses les abocades en les notícies, fòrums o xats del Portal o relacionats amb aquest (incloses Xarxes Socials).

GDURAN es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Portal, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

GDURAN no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix ​​el Portal, ni de les conseqüències que es puguin derivar de la falta d’utilitat, adequació o validesa del Portal i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui comportar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a què es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l’ usuari.

GDURAN prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Contingut del Portal.- El Portal té per objecte promocionar les activitats que realitza i els serveis que presta GDURAN, de manera que la informació continguda en ell no constitueix una oferta vinculant.

El Portal també pot contenir articles sobre temes tecnològics, de l’actualitat o d’una altra classe que GDURAN pugui considerar d’interès, el contingut reflecteix l’opinió dels seus autors, però no necessàriament la de GDURAN

GDURAN es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el portal.

 

Drets de Propietat Industrial i Intelectual.- El disseny, contingut i codis font del Portal, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a GDURAN i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, pel que el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de GDURAN.

Així mateix, els logos de fabricants, clients i qualsevol altra empresa o producte esmentat que no sigui propietat de GDURAN i aparegui esmentada al portal juntament amb els seus logos respectius, són marques registrades propietat de les seves respectives empreses, utilitzades en el present document a manera informativa i en relació directa al contingut en on apareguin.

GDURAN podrà utilitzar lliurement qualsevol idea, concepte, coneixement o tècnica que aparegui en qualsevol comunicació enviada per l’usuari al Portal, per a qualsevol propòsit.

Virus i errors tecnològics.- GDURAN no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware), documents o fitxers. Per això, GDURAN no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el Portal.

GDURAN no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i errors en l’accés .

Seguretat de la informació.- GDURAN no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de GDURAN. GDURAN no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com ara pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

Tanmateix, l’informem que GDURAN manté una política de seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal d’acord amb la legislació espanyola vigent.
Publicitat.- El Portal pot contenir espai reservat a publicitat. En aquest cas al Portal s’inserirà aquella publicitat de GDURAN o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser d’interès de l’usuari.
GDURAN no facilita informació de l’usuari als anunciants, llevat dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d’acord amb les expectatives dels usuaris.

No obstant això, GDURAN l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre l’usuari, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, GDURAN no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses.
Links o hiperenlaces.- GDURAN li facilita l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa .

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l’autorització expressa per escrit de GDURAN que podrà ser revocada en qualsevol moment. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de GDURAN de la pàgina que realitza l’enllaç.

Llei aplicable i Jurisdicció.- Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest Portal contingudes en el present Avís Legal, es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.

Clàusula de Formularis

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari que les dades consignades en aquest formulari seran incloses en un fitxer, la titularitat correspon a Laboratori d’ sistemes Informàtics, perquè siguin tractades amb la finalitat de tractar la relació comercial actual o futura, subministrant la informació necessària per a això que a aquest efecte se sol·licita a través de l’enviament d’aquest formulari. L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la seva identitat, dirigit a Laboratori de Sistemes Informàtics, a través de correu electrònic a l’adreça info @ gdurantienda .com, indicant en la línia de Assumpte el dret que desitja exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a C /. Són Fons 35, Coll d’en Rebassa, 07007 Palma de Mallorca

© GUILLERMO DURAN S.A. – Tots els drets reservats. 2019