Skip to main content

 – L’hexàgon és interessant per la forma geomètrica i orgànica. Té un aspecte tècnic, però va ser inventat per la natura. –

Konstantin Grcic

Hives consta d’un únic patró: un maó en forma hexagonal, de terracota
– material tradicional que conserva amb el pas del temps el seu color, textura i propietats –

En dissenyar aquesta peça, Konstantin Grcic es va inspirar als ruscs; construccions eficients dorigen natural.
El resultat és un element 3D funcional i de geometria orgànica, disponible en un sol format; 13 x 22,5 x 7 cm.

Hives es pot utilitzar tant a l’interior com a l’exterior però sempre sota coberta. Orientat de diferents maneres es poden crear composicions amb un look contemporani i innovador.

Amb Hives es poden fer estructures tant en vertical com en horitzontal. Alineats o escalonats, permeten obtenir murs corbs i solucions constructives com; columnes, taulells, peus de taula

Visiteu les nostres exposicions a Palma, Calvià o Alcúdia i sol·liciteu informació sobre la col·lecció Hives de Mutina. Descobreixi a través dels nostres assessors les seves múltiples aplicacions i diverses maneres de decorar el seu nou espai interior 100% sostenible.

Leave a Reply