Conscients del futur,
sense deixar de respectar el passat.

La col·lecció Bejmat reprodueix rajoles tradicionals fetes a mà,

les seves lleugeres diferències dimensionals entre peces,

formen part de l’estètica cercada.

BEJMAT, com a part de l’icònic art morisc de Zellige, és considerat un art en si mateix amb influència significativa en la decoració occidental, el procés del qual no ha variat durant un mil·lenni.

Data del segle X, era típicament de forma rectangular i utilitzada com a llamborda. Inicialment en colors blanc i terracota ia partir del segle XIV s’enriqueix amb una paleta de vibrants de colors.

C o l e c c i ó   B E J M A T

BEJMAT WHITE GLOSS
BEJMAT BISCUIT MATT
BEJMAT TAN MATT
BEJMAT LEMONADE GLOSS
BEJMAT CARMIN GLOSS
BEJMAT LAKE GLOSS
BEJMAT OLIVE GLOSS
BEJMAT AZUR GLOSS
BEJMAT EBONY GLOSS
BEJMAT SQUARE WHITE GLOSS
BEJMAR SQUARE BISCUIT MATT
BEJMAT SQUARE TAN MATT
DECO BEJMAT TAN WHITE
DECO BEJMAT TAN OLIVE
DECO BEJMAT TAN AZUR
DECO BEJMAT BISCUIT WHITE
DECO BEJMAT BISCUIT LAKE
DECO BEJMAT BISCUIT AZUR

Leave a Reply