Ressonàncies de talent.

VISIÓ DEL PROJECTE:

Fer accessible una educació musical de qualitat a famílies i alumnes en risc d’exclusió social als barris de Pere Garau i Son Gotleu de Palma.

PROJECTE JOIB:

Donar l’oportunitat d’estudiar i aprendre un instrument de forma totalment gratuïta a nens i nenes en risc d’exclusió social, fent accessible aquesta educació musical a famílies que no podrien optar-hi de cap altra forma.

En aquest curs el projecte Ressonàncies de Talent compta amb 50 alumnes, aproximadament la meitat toquen un instrument. Tots els alumnes participen a la coral ia les classes de llenguatge musical, cosa que possibilita la realització de proves d’accés al conservatori o la incorporació a altres escoles de música. Comptem amb professors amb titulació superior i gran experiència pedagògica així com amb músics joves voluntaris de la Jove Orquestra de les Illes Balears. També comptem amb voluntaris encarregats de la gestió i organització del projecte.

OBJETIVOS:

Desenvolupar una educació musical de qualitat en un centre d’educació infantil i primària, en horari tant lectiu com no lectiu.
Interrelacionar els alumnes implicats amb la Jove Orquesta de les Illes Balears a través de les diferents activitats musicals. Establir una línia de suport i seguiment a l’alumnat amb talent, perquè aquest pugui desenvolupar les seves capacitats artístiques a la Escola de Música Municipal, el Conservatori Professional de Música de Palma de Mallorca o en alguna escola de música d’alt rendiment.
Professionalitzar la carrera de joves músics mitjançant la seva formació orquestral al si de la Jove Orquestra de les Illes Balears.
Aprofitar els coneixements apresos pels joves músics per a la seva posterior aplicació a les activitats dels centres educatius.
Realitzar activitats musicals de dimensió comunitària i de cohesió social als barris de Pere Garau, Son Gotleu així com a altres barris on hi ha comunitats en risc d’exclusió social.

Més informació:

www.joib.org

Leave a Reply